Spiegelbeeld

Spiegelbeeld Magazine


Bezoek ons op Facebook Bezoek ons op LinkedIn

Spiegelbeeld is een onafhankelijk tijdschrift dat maandelijks een gevarieerd aantal artikelen en vaste rubrieken publiceert over bewustwording, gezondheid, maatschappij en wetenschap.

Het blad verschijnt 11x per jaar en wordt verspreid over Nederland en België. Een los nummer kost in de winkel € 6,25. De prijs van een jaarabonnement bedraagt € 60,00 en een proefabonnement à 3 stuks € 15,00.

O.a. verkrijgbaar bij:
Bruna   Boekelier   Ako   Primera

Deze uitgave bevat onder meer... 

Duel in de geneeskunde met uw gezondheid als inzet

Toine de Graaf --- De alternatieve, complementaire gezondheidszorg staat al jaren onder druk. De effecten van de behandelingen zouden niet aantoonbaar bewezen zijn, aldus het eindeloos herhaalde argument van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. De vraag is of dit verwijt terecht is. Meet diezelfde vereniging niet met twee maten?  


Kritische aandacht voor alternatieve vormen van geneeskunde is geen nieuw fenomeen. Misschien is de "jacht" wel van alle tijden en een manifestatie van de angst voor het onbekende. Symbool van de scepsis is in ons land al jarenlang de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK). In 1881 werd de VtdK opgericht door de gebroeders Bruinsma, respectievelijk arts en leraar scheikunde. Binnen vijf jaar wisten zij de VtdK aan meer dan duizend leden te helpen. Uit het jaarverslag 2013 valt op te maken dat de VtdK tegenwoordig ongeveer tweeduizend leden telt. 

Intimidatie

De VtdK heeft een karakteristieke stijl van opereren. Het is een proactieve stijl, die vooral is verfijnd onder leiding van voormalig voorzitter dr. Cees Renckens, voorheen gynaecoloog. VdK-bestuurdersleden wachten vaak niet tot hen om een mening wordt gevraagd, maar treden op eigen initiatief op de voorgrond, bijvoorbeeld op opiniepagina's van kranten. Ook sturen ze dwingende brieven naar universiteiten, ziekenhuizen en andere organisaties die in hun ogen op een of andere manier een podium willen bieden aan wat de VtdK kwakzalverij noemt. Medische beroepsverenigingen die leden bijscholingspunten ("accreditatiepunten") willen laten verdienen door bezoek aan een alternatief congres, kunnen eveneens zo'n schrijven verwachten. Reguliere artsen die als spreker willen optreden op een alternatief symposium, kunnen een vermanende brief tegemoet zien. Wie zich hierdoor niet wil laten intimideren, moet er rekening mee houden dat hij kop de VtdK-website wordt weggezet als "loopjongen" van de kwakzalverij. Je zou deze vorm van repressie, die wortelt in de negentiende eeuw, kunnen afdoen als onschuldige folklore. Maar de vraag is of het zo onschuldig is. Bang als ze zijn om digitaal te worden gebrandmerkt, durven veel artsen niet vrijuit te spreken over onderwerpen waarvoor de VtdK speciale belangstelling toont. Ze lopen zelfs het risico te worden beoordeeld op hun uiterlijk. Zo typeerde Renckens in het Actieblad tegen de Kwakzalverij een alternatief werkende arts eens als een "magere onverstoorbare man met flaporen". Renckens' necrologieën zijn trouwens gevreesd. Meer dan eens gaf hij beoefenaars en sympathisanten van de alternatieve geneeskunde na hun dood een trap na. Na het overlijden van de arts Bob Smalhout (1927-2015) verdedigde Renckens zijn manier van doen op www.kwakzalverij.nl als volgt: "Het blijft een discutabele zaak of er in necrologieën ook een ongunstig eindoordeel mag worden geveld, maar ik behoor tot de groeiende contingent scribenten dat ook over doden onbekommerd kritische uitlatingen doet, ondanks het feit dat dezen zich niet meer kunnen verdedigen." 

 

Nieuw onderwijsparadigma (1)

Frits Evelein & Kaiyann Isa --- Kinderen hebben een diep innerlijk weten over wie ze werkelijk zijn. Nieuw onderwijs richt zich op het natuurlijke ontwikkelingsproces en ondersteunt ieders eigen expressie. Het beoogt ook het volledige brein te stimuleren in plaats van de tien procent die we gewoonlijk gebruiken. Zo krijgt oneindig potentieel de kans zich uniek te ontvouwen.  

Je kunt meer dan je denkt!   

Vera M.J. Novotny --- Wanneer we geconfronteerd worden met de diagnose kanker, worden we geconfronteerd met de eindigheid van ons leven. Gevoelens van angst, woede, wanhoop en hoop wisselen elkaar dan af. In die gevallen is het belangrijk om zorg op maat te leveren. Dit betekent verder kijken dan alleen het lichaam: ook de emotionele, psychische en spirituele dimensies horen bij het herstel betrokken te worden.      

Proeven aan je Oorspronkelijkheid

Ad de Vries --- Oorspronkelijkheid heeft te maken met authenticiteit, identiteit en blauwdruk van je leven. Wanneer je vanuit gewoonte leeft en meebeweegt op reclame en materiële hebbedingetjes, koester je in feite onbewustheid. Pas wanneer het besef komt dat deze dingen geen blijvend geluk garanderen, ga je op zoek naar wat echt bij jou past - je ware oorspronkelijkheid. 

"Onderschat de kracht niet van het verbinden met elkaar" 

Petra Maartense --- Wanneer we elkaar met de jaarwisseling geluk en vrede wensen, zeggen we niets over wat we kunnen doen om de wens daadwerkelijk in vervulling te laten gaan. Het begint met het weten dat vrede in jezelf bijdraagt in vrede in de wereld. Maar hoe dan verder?               

 

En verder 

Saskia Bosman --- "Meditatie heeft diepgaande effecten op ons lichaam" (1)

Lila Devi --- "Dwangstoornissen bij huisdieren behandelen met bloesemremedies" 

Sunya de la Terra --- "Lilaca, het spel van mens en materie"  

Robert Zwemmer --- "Nader licht op het Urantia Boek" 

Floor Rehbach --- "Het leven van een beginnend ZZP'er" 

Louise Dekker --- "De Waarheid en niets dan de Waarheid" 

 

 

Archief

In de loop van ruim twintig jaar heeft Spiegelbeeld honderden artikelen gepubliceerd over talloze onderwerpen. De bijdragen zijn deels afkomstig van vaste schrijvers voor Spiegelbeeld, maar voor een belangrijk deel ook van mensen die eenmalig, of enkele keren, de pen in de hand hebben genomen en kopij hebben ingestuurd. Om een indruk te geven van deze diversiteit zijn een aantal artikelen op onze archiefpagina geplaatst. 

Missie

Het doel van Spiegelbeeld is om mensen op een breed terrein te informeren over onderwerpen die iedereen aan gaan. Bewustwording dus. Bewustwording op het vlak van voeding en gezondheid, maar ook op het vlak van spiritualiteit, de samenhang tussen lichaam en geest, natuur en maatschappij, mens en kosmos. "Be the change!", oftewel, laten we met zijn allen het verschil maken en een steentje bijdragen aan een harmonieuze wereld. 

Praktisch

Spiegelbeeld verschijnt iedere maand, behalve in juli-augustus, dan is er één nummer. Het blad is verkrijgbaar in ruim 2000 winkels. Een los exemplaar kost € 6,25. De prijs voor een jaarabonnement (11 nummers) bedraagt € 60,00 voor abonnees binnen Nederland en België, € 95,00 voor abonnees binnen en buiten Europa. Proefabonnementen binnen Nederland en België zijn ook mogelijk: 3 nummers voor € 15,00. Bij een abonnement ligt de nieuwe Spiegelbeeld voor het eind van de maand bij u in de bus.
Aanmelden kan via deze link of bel 040-2220418.