Ontwakende transitie

Veranderingen worden vaak tegengehouden door mensen die het oude niet los kunnen of durven laten. Zij willen vasthouden aan oude vastgeroeste overtuigingen en willen geenszins de macht en controle uit handen geven. Achter de schermen zitten nog steeds machtige individuen die d touwtjes niet uit handen willen geven en vrijwel alle macht in handen hebben. Maar in een transformerende wereld is dit uiteindelijk een onhoudbare situatie.

De media leggen hoofdzakelijk de nadruk op negativiteit en geven je het gevoel dat het alleen maar slechter wordt. Het is aan ons om wakker te worden en dit spel te doorzien zodat we gaan inzien welke onbeperkte mogelijkheden wij hebben als individuen en als collectief. Inmiddels zie je al wel overal barsten ontstaan in gevestigde instituten en organisaties. Dat levert crisis op. Inderdaad zitten we midden in een aantal crises.

Toch ontstaan er ook steeds meer lichtpuntjes zoals vernieuwende visies, duurzame innovatieve en technologische oplossingen, samenredzaameid en het coöperatieve gedachtegoed. Laten we ons heir op focussen en dit proces ondersteunen door te trachten zelf mee te doen in dit proces door in actie te komen. Samen naar ene duurzame wereld vanuit een vertrouwen op onze innerlijke kracht. Jij en ik zijn de veranderaars. Begin nú, in je eigen omgeving en netwerk en van daaruit kan het samenvloeien met andere netwerken. 

.

Albert de Louw, hoofdredacteur

In dit nummer o.a. de volgende onderwerpen


Een ongeboren kind is een bewuste ziel met een eigen levenspad die van te voren zijn ouders heeft gekozen. Omgekeerd, ouders kiezen op zielsniveau voor kinderen. De pure verbinding die kinderen met de energie van deze tijd met zich meedragen nodigt volwassenen uit om aangeleerde denkpatronen onder de loep te nemen. Aan de hand van een uitgebreid praktijkvoorbeeld laat Sanne Blom zien hoe diepgewortelde, onbewuste ervaringen uit de jeugd van een jongen moeder doorwerkte in de relatie met haar kind.   


Drie jaar geleden voelde Bart van Baarsen frustratie wanneer hij het nieuws hoorde. Hij wilde bijdragen aan een harmonieuze en duurzame maatschappij, maar wist niet hoe en zag om zich heen van alles alleen maar slechter worden. Totdat hij iemand hoorde zeggen: "Be the change" (wees de verandering). Dat zinnetje kwam binnen. Hij veranderde van bank en deed nog een paar dingen die zijn hart hem ingaven. De stappen gaven zoveel inspiratie dat hij een zoektocht begon.  


Er wordt de laatste tijd in de media enorm veel aandacht geschonken aan zeewier, een ogenschijnlijk onbeduidend plantje. Waarom is dat? Want de meesten onder ons hebben negatieve associaties bij zeewier en het glibberige gevoel als je lichaam er tijdens het zwemmen in zee mee in aanraking komt. Velen, waaronder Marieke Brown, zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we gebruik kunnen maken van zeewier. Een interessante omwenteling in ons gedachtegoed. Wat ligt hieraan ten grondslag?


Met onze volle agenda's vraagt een stromende interactie tussen ouder en kind om een enorme investering. Onder interactie verstaat Ad de Vries een uitwisseling van inzichten, ideeën en ervaringen tussen de volwassene en het kind. De volwassene brengt de eigen ervaringen in, het kind toont bij dit proces en toegevoegde waarde van frisse, vernieuwende inzichten en ideeën die in het overleg als volwaardig en serieus dienen te worden meegenomen. Autoritair optreden van de volwassene, of drammerigheid van het kins is dan ongepast gedrag. 


Mensenzielen die elkaar herkennen zijn Zielen die weten
Via innerlijke weg ontvangen tekst van Berry Vincenta over de evolutiefase waar wij ons in bevinden. Alles wat in de wereld uit balans is, wil vanuit evolutiedrang in evenwicht worden gebracht. Dit proces raakt hele groepen mensen die nu op de wereld zijn. Dit gebeurt niet alleen in groepen, maar zal ook jouw persoonlijke leven raken. Zielen die elkaar herkennen zijn Zielen die weten dat de tijd is gekomen waar zij naartoe hebben gewerkt. Deze tijd vraagt van ons om bewust op te staan.  


Is het de verantwoordelijkheid van de overheid of van de ouders om te bepalen of een kind wel of niet gevaccineerd dient te worden? Is het feit dat er nieuwe vaccins op de markt komen reden om het gebruik ervan te stimuleren? Wat moeten we verstaan onder het woord 'vaccinatiezorg'? Waarom vinden onze beleidsmakers dat we steeds meer vaccins nodig hebben? Wie nemen de beslissingen? Hoe vindt de besluitvorming plaats en wie werkt voor wie? Ellen Vader & Door Frankema doken in de wereld van het vaccinatiebeleid. 

 
De laatste tijd krijgt Esther Buijs opvallend veel vragen en persoonlijke berichten over de beëindiging van een spirituele relatie met een tweelingziel. Ze is zich erin gaan verdiepen en zag, las en hoorde veel dezelfde verhalen voorbij komen. Vandaar dat ze hierover een artikel heeft geschreven. Waarschijnlijk zijn er veel mensen die momenteel een intens liefdesverdriet doormaken of die dit het afgelopen jaar hebben doorgemaakt.

Spiegelbeeld mei is verkrijgbaar!

Top