Kanker... en NU?

Wetenschappers bevestigen de willekeurige werking van de meeste medicijnen en dat medicijnen allerlei bijwerkingen hebben, vindt men vanzelfsprekend. Het is onvoorstelbaar dat er steeds opnieuw wordt ingezet op chemische middelen en er nauwelijks onderzoek wordt gedaan naar natuurlijke middelen die zelden bijwerkingen vertonen.

Vroeg of laat kennen we allemaal wel iemand die kanker heeft gekregen en er aan is overleden. Dat er meerdere, aanvullende, alternatieve mogelijkheden zijn om met de ziekte om te gaan, of om anders tegen de ziekte aan te kijken, hebben wij in de loop der jaren door middel van diverse artikelen wel onder de aandacht gebracht. Waarom wijden we dan opeens een 'special' aan het onderwerp? Om het thema als het ware meer gewicht te geven, om veelzijdiger op de materie in te kunnen gaan. De informatie in de zeven artikelen over kanker in de Spiegelbeeld april, beschouw ik niet alleen als nuttig en belangrijk voor hen die kanker als diagnose hebben ontvangen, maar ook voor hen die zo'n diagnose wensen te voorkomen.

Een thema als kanker heeft uit zichzelf al heel veel kanten, veel meer dan wij in deze special kunnen laten zien. Derhalve hebben we een keus moeten maken. De bijdragen van dokter Hans Moolenburgh en Désirée Röver plaatsen kanker in een kritisch historisch perspectief. Foekje Meijer-Linstra en Jaco Elken brengen een psychologisch spirituele benadering in beeld. Wanneer men ervan uitgaat dat kanker niet toevallig ontstaat, rijst de vraag wat er in het leven van iemand heeft plaatsgevonden waardoor kankercellen zich in het lichaam konden ontwikkelen. Ook: kan men contact maken met tumoren? Kan men de kanker niet als vijand zien maar een boodschapper? Het relaas van Paulien Kegge, een moedige vrouw die Nee heeft gezegd tegen chemo en borstamputatie, sluit hierop aan. Tegelijkertijd blijkt uit haar verhaal hoe lastig het is voor iemand om in het woud van de complementaire therapieën de weg te zoeken die bij hem of haar past.

De laatste artikelen bieden informatie over twee alternatieve behandelmethoden. Peter van Ineveld heeft ervaring met het inzetten van medicinale paddenstoelen bij kanker en Wim Huppes maakt zich sterk voor een speciale lichttherapie. Tot slot hebben we onze vaste boekenrubriek Van de Bovenste Plank deze maand gesplitst. Een aparte pagina is gewijd aan een greep uit een aantal interessante en nuttige boeken die in relatie staan tot kanker. 

.

Albert de Louw, hoofdredacteur

In dit nummer o.a. de volgende onderwerpen


Louise Dekker in Jij, jouw leven en de Wet van Aantrekking 10: De wens om een maatje in je leven te hebben is geboren uit het leven dat je tot dusverre hebt geleefd. Uit ervaringen weet je wat je niet (langer) wilt, dus weet je ook wat je wel wilt: een fijne relatie. Het mooie nieuws is dat hij of zij  er al voor je is! Geloof het of niet, maar zo genereus is het Universum. Zo werkt het. Zodra jij een verlangen hebt, vaak nog voordat je je dat bewust bent, heeft jouwe eigen persoonlijke Innerlijk Wezen dat idee al omarmd.  


Iedereen kent ze wel, de in de buurt of gemeente braakliggende of onbenutte terreinen. Een stuk grond dat niet wordt gebruikt, negativiteit aantrekt en vaak voor overlast zorgt. Hoe mooi zou het zijn als zo'n stuk grond door omwonenden gebruikt kan worden en er met vereende krachten iets positiefs van wordt gemaakt? Marije van der Park zag in de braakliggende terreinen in haar omgeving een kans om dit te bewerkstelligen. Ze bedacht de NatuurSUPERmarkt. 


Mensen helpen bij hun evolutieproces is in essentie de core business van uitvinder en medium John Haan. De nuchtere Brabander, die in 1997 van de een op andere dag geniale geestelijke vermogens kreeg, broedt sindsdien continu op uitvindingen die via Heilige Geometrie kunnen inwerken op onze elektromagnetische velden. Onlangs zag een nieuwe serie energieproducten het licht, producten die een Energetic Evolution kunnen gaan ontketenen. Verslag van Tessa Koop. 


Diverse experts aan het woord die vanuit een eigen optiek kanker belichten. Zijn er meer mogelijkheden voor behandeling naast, of in plaats van de reguliere protocollen? Zijn er mogelijkheden om kanker te voorkomen? Ook is er aandacht voor de psychologisch-emotionele kant van de ziekte. Aan het woord zijn: 

Hans Moolenburgh "Is kanker echt toegenomen, of valt het wel mee?" 
Désirée L. Röver "De geschiedenis van kanker" 
Foekje Meijer-Linstra "Psychische, emotionele en spirituele aspecten van kanker" 
Jaco Elken "Hardnekkige overtuigingen en trauma's shockeren het celbewustzijn" 
Kitty Tieman "De wereld van Paulien Kegge voor en na de diagnose tumoren" 
Peter van Ineveld "Medicinale paddenstoelen"
Wim Huppes "Lichtpons"


Het leven is een leerschool van de liefde. Elke ervaring in de duale wereld is een kans om voor liefde te kiezen en het leven prikkelt ons volop om dat ook daadwerkelijk te doen. Aldus Ivo Valkenburg. Hij nodigt de lezer in feite uit om middenin de wereld te zijn, maar niet van de wereld. Door voorbij de illusie van de derde dimensie te gaan ontstaat de mogelijkheid om de eenheid met de multidimensionale werkelijkheid te ervaren.    


Hebben dieren en mensen iets met elkaar gemeen? Zit er misschien een stukje dier in ieder mens? De antwoorden op deze vragen vond Linda van den Boogert toen ze met een groepje cursisten op een regenachtige hei wandelde. Iedereen ontdekte tijdens de wandeling zijn of haar totemdier. Alle cursisten kwamen erachter dat door naar de kenmerken van hun totemdier te kijken, ze verfrissend zicht kregen op hoe ze zelf in het leven staan. 

 

Dagelijks krijgt Jaap van Slooten vragen over de dosering, opname en de hoeveelheid vrij magnesiumgehalte in producten. Hoeveel magnesiumkristallen moeten er precies in het voetbad? Wanneer en waar moet de magnesiumolie worden gesmeerd? Wat is het gehalte elementair magnesium precies? Deze vragen worden nooit gesteld over zuurstof en water, die weliswaar net als magnesium de top 3 vormen van onze essentiële levensbehoeften.  

Spiegelbeeld april is verkrijgbaar!

Top