Spiegelbeeld

Spiegelbeeld Magazine


Bezoek ons op Facebook Bezoek ons op LinkedIn

Spiegelbeeld is een onafhankelijk tijdschrift dat maandelijks een gevarieerd aantal artikelen en vaste rubrieken publiceert over bewustwording, gezondheid, maatschappij en wetenschap.

Het blad verschijnt 11x per jaar en wordt verspreid over Nederland en België. Een los nummer kost in de winkel € 6,25. De prijs van een jaarabonnement bedraagt € 60,00 en een proefabonnement à 3 stuks € 15,00.

O.a. verkrijgbaar bij:
Bruna   Boekelier   Ako   Primera

Deze uitgave bevat onder meer... 

Het boeddhisme, een levensfilosofie

Dorien Quik --- De leer van het boeddhisme draait om het welzijn van alle levende wezens. Dat wij mensen lang niet altijd gelukkig zijn heeft alles te maken met lijden. Waar komt het lijden vandaan? Het boeddhisme heeft hier een antwoord op. Wanneer we daarmee aan de slag gaan, zal lijden anders worden beleefd en zal een algeheel gevoel van welzijn toenemen. 

Houden van jezelf, hoe doe je dat eigenlijk?! 

Louise Dekker --- Als we liefde zijn - en dat zíjn we - dan is onze meest natuurlijke staat van zijn een diep houden van onszelf. Toch hebben we altijd wel iets op onszelf aan te merken. Of we zien iets bij een ander dat we zelf zouden willen hebben. Houden van jezelf is zo'n tip die je tegenwoordig overal hoort. Maar hoe kom je los van de zelfkritiek? Hoe vind je die diepe, oorspronkelijke staat van binnen? 

Buen vivir, van inheemse wijsheid naar wereldtransformatie (1)   

Alex de Brouwer --- De documentaire "Down to Earth" trok in ons land volle zalen. Het raakte een snaar. Het door Albert Acosta ontwikkelde "Buen rivier" (goed leven) is een levensbenadering die naadloos aansluit bij de leefwijze van de inheemse bevolking in Ecuador en Bolivia. "Buen vivir" is in zekere zin een praktisch, inspirerend en diepgaand vervolg, oftewel verdere uitwerking, van de documentaire "Down to Earth". 

Huidige evolutiesprong als fascinerende reis

Saskia Bosman --- Op dit moment ondergaan alle planeten in ons zonnestelsel een klimaatverandering. En wij op aarde zijn aangekomen op een punt waarop we bewust kunnen gaan bijdragen aan het scheppen van onze wereld. We zijn aan het leren hoe onze linker- en rechterhersenhelft samenwerkt. Jouw evolutie in eigen hand (2b).  


Persoonlijke groei drukt zich elk moment van de dag uit in hoe jij functioneert in de privésfeer, op het werk, of in je opleiding. In wat je doet en niet doet. Je groeit aan de interactie met anderen en je omgeving. Ook daarin kun jij meer en meer bewustzijn brengen. Bewust of onbewust beïnvloed je tegelijkertijd het gedrag van anderen, waardoor de innerlijke groei een gezamenlijk proces wordt. Deze gezamenlijke groei zou je het innerlijke deel van onze evolutie kunnen noemen. Je bent in het tijdperk van bewuste evolutie aangekomen, waarin jij bewust bijdraagt aan de wereld die jij schept en in stand houdt. 

Samenwerking en symbiose

Deze visie verschilt van hoe er door de meeste biologen over evolutie wordt gedacht. Aan universiteiten wordt het neo-Darwinisme aangehangen, de idee van geleidelijke evolutie: het ontstaan van nieuwe uit oudere soorten door willekeurige DNA-mutaties, waarbij de sterkste na een competitieproces overleeft. Maar er is binnen d wetenschap wel steeds meer ruimte voor nieuwe ideeën, die het neo-Darwinisme aanvullen en nuanceren. Die ideeën komen van evolutiebiologen als Lynn Margulis met De Symbiotische Planeet (1998), James Lovelock met Gaia (1980, 2001) en Elizabeth Sahtouris met Gaia danst (1990). Zij zien de evolutie van levende soorten als een manier van het Aarde-organisme om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Ja, onze hele Aarde wordt door deze drie evolutiebiologen voorgesteld als één groot, levend organisme. Evolutie vindt in hun theorieën vooral plaats door samenwerking en symbiose. Competitie speelt een veel kleinere rol dan we dachten. Competitie betekent oorspronkelijk 'gezamenlijk streven naar een doel', niet 'de één doet zijn best ten koste van de ander'. Een mooi citaat van Lynn Margulis is: "Het leven nam de aardbol niet over door strijd, maar door te netwerken." Belangrijk in de ideeën van deze drie biologen zijn de biodiversiteit, de veerkracht van elk levend wezen en het vermogen tot zelfherstel en aanpassing. 

Crisis als kans? 

In 2011 telde de aarde volgens berekeningen van de onderzoekers Veerman ongeveer 8,7 miljoen soorten planten, dieren en schimmels. Als je bacteriën en andere microben erbij telt, kom je volgens National Geographic uit op duizend miljard levende soorten. ervan sterft volgens het Wereld Natuur Fonds jaarlijks 0,01 tot 0,1% uit, 1.000 tot 10.000 keer meer dan de natuurlijke uitsterfte. Volgens het WNF wordt dit veroorzaakt door de mens. Echter, de schattingen van de verschillende organisaties en onderzoekers lopen sterk uiteen. Het aantal levende soorten dat verdwijnt, blijkt precies evenredig te zijn aan de grootte van de menselijke wereldbevolking. Als mens zijn we afhankelijk van de rest van de natuur. Zijn we bezig onszelf uit te moorden? Misschien. Misschien ook niet. Want deze planetaire crisis biedt óók een kans. 

Lees de rest in Spiegelbeeld juni, pp. 4-9. Website van Saskia Bosman www.inspiradiance.nl 

 

De kracht van liefde van het Aquariustijdperk 

Robert Gilhuys --- Rond 1900 begon het Watermantijdperk zijn intrede te doen. Het zal nog zo'n 250 jaar duren eer de energie van het Vissentijdperk is uitgedoofd. In die periode zal de kracht van liefde worden ontdekt. Deze kracht nodigt uit tot vergeving, vergeving van jezelf en anderen. Het leidt ook naar synchronisatie, kundalini-energie en nog veel meer.          

 

En verder 

Bram Zaalberg --- "Dieren en de spiegel van de baas"

Carolina Schamper --- "Klankschalen en hun betekenis"

Elisabeth Visser --- "Vertrouwen, acceptatie en overgave bij kanker"

Hannes Tromp --- "Kunst maken is voor mij praten" 

Harmen Rijpkema --- "Spirulina! Superfood voor meer energie" 

Frits Evelein & Kaiyann Isa --- "Nieuw onderwijs" (3)  

 

 

Archief

In de loop van ruim twintig jaar heeft Spiegelbeeld honderden artikelen gepubliceerd over talloze onderwerpen. De bijdragen zijn deels afkomstig van vaste schrijvers voor Spiegelbeeld, maar voor een belangrijk deel ook van mensen die eenmalig, of enkele keren, de pen in de hand hebben genomen en kopij hebben ingestuurd. Om een indruk te geven van deze diversiteit zijn een aantal artikelen op onze archiefpagina geplaatst. 

Missie

Het doel van Spiegelbeeld is om mensen op een breed terrein te informeren over onderwerpen die iedereen aan gaan. Bewustwording dus. Bewustwording op het vlak van voeding en gezondheid, maar ook op het vlak van spiritualiteit, de samenhang tussen lichaam en geest, natuur en maatschappij, mens en kosmos. "Be the change!", oftewel, laten we met zijn allen het verschil maken en een steentje bijdragen aan een harmonieuze wereld. 

Praktisch

Spiegelbeeld verschijnt iedere maand, behalve in juli-augustus, dan is er één nummer. Het blad is verkrijgbaar in ruim 2000 winkels. Een los exemplaar kost € 6,25. De prijs voor een jaarabonnement (11 nummers) bedraagt € 60,00 voor abonnees binnen Nederland en België, € 95,00 voor abonnees binnen en buiten Europa. Proefabonnementen binnen Nederland en België zijn ook mogelijk: 3 nummers voor € 15,00. Bij een abonnement ligt de nieuwe Spiegelbeeld voor het eind van de maand bij u in de bus.
Aanmelden kan via deze link of bel 040-2220418.