Spiegelbeeld

Spiegelbeeld Magazine


Bezoek ons op Facebook Bezoek ons op LinkedIn

Spiegelbeeld is een onafhankelijk tijdschrift dat maandelijks een gevarieerd aantal artikelen en vaste rubrieken publiceert over bewustwording, gezondheid, maatschappij en wetenschap.

Het blad verschijnt 11x per jaar en wordt verspreid over Nederland en België. Een los nummer kost in de winkel € 6,25. De prijs van een jaarabonnement bedraagt € 60,00 en een proefabonnement à 3 stuks € 15,00.

O.a. verkrijgbaar bij:
Bruna   Boekelier   Ako   Primera

Deze uitgave bevat onder meer... 

Euthanasie bezien vanuit de overheid

Redactie --- Binnen de Nederlandse wetgeving staat het leven centraal. Vandaar dat iemand doden, of iemand helpen bij zijn zelfdoding, in beginsel is verboden. In 2001 is de euthanasiewet van kracht gegaan. Deze wet heeft voor ruimte gezorgd binnen het "levensbeginsel". Mits uitgevoerd binnen strikt geformuleerde kaders is het iemand helpen te overlijden niet meer strafbaar. Maar er leeft behoefte in de maatschappij naar nog meer ruimte. Vandaar dat de wet vorig jaar is getoetst en het rapport "Voltooid leven" is opgesteld.   

Het zelfgekozen levenseinde

Ineke Koedam --- Wie kiest er eigenlijk als het om een zelfgekozen levenseinde gaat? Is het de ziel of de persoonlijkheid? En maakt dat uit? Sterven is ten diepste een kostbaar en wezenlijk proces In deze tijd van eigen regie en zelfbeschikking is het voor velen moeilijk om zich aan de leiding van de ziel (en de dood) over te geven.  

Euthanasie, reïncarnatie en zielsontwikkeling   

Marianne Notschaele --- Wie in reïncarnatie gelooft, gaat ervan uit dat we na de dood weer zullen terugkeren op aarde om opnieuw geboren te worden. En dat meerdere keren. Op die manier doet de ziel ervaringen op in een mensenlichaam. Wat is de levensles die de ziel leert in het geval van euthanasie? Zo simpel als de vraag klinkt, zo meervoudig is het antwoord.     

Een blik vanuit de spirituele wereld op euthanasie

Marion Berndsen --- Bij het sterven gaan we over naar een andere dimensie, waarbij we een verruiming van bewustzijn verkrijgen. Daar zien we waar het in het aardse leven werkelijk om ging. Meer dan eens is achteraf gebleken dat de overledene bewust of onbewust met het heengaan bezig was. Ook al kwam het einde abrupt en volledig onverwacht.

Ontsluit je kracht 

Wilka Zelders --- Daar zijn we dan, beland in de tijd van de grote transformatie. Toch ziet de wereld er niet bepaald uit als het voorspelde paradijs. We ontwaken uit de droom, ja, wel temidden van de chaos. Chaos die we zelf blijken te hebben gecreëerd. Dat is nogal confronterend. Wat nu?               

 

En verder 

Bert den Hertog --- "De energie in het geschreven en gesproken woord" 

Anneloes van Hamburg --- "Je bewustzijn verruimen met lichtcodes" (2)

Maartje Hazebroek & Els Spil --- "Jezelf overstijgen"

Isabelle Lambrecht --- "De taal van je lichaam spreken"  

Jaap van Slooten --- "Magnesium en afvallen" 

Manuela van der Knaap --- "Heilige ruimte" 

Archief

In de loop van ruim twintig jaar heeft Spiegelbeeld honderden artikelen gepubliceerd over talloze onderwerpen. De bijdragen zijn deels afkomstig van vaste schrijvers voor Spiegelbeeld, maar voor een belangrijk deel ook van mensen die eenmalig, of enkele keren, de pen in de hand hebben genomen en kopij hebben ingestuurd. Om een indruk te geven van deze diversiteit zijn een aantal artikelen op onze archiefpagina geplaatst. 

Missie

Het doel van Spiegelbeeld is om mensen op een breed terrein te informeren over onderwerpen die iedereen aan gaan. Bewustwording dus. Bewustwording op het vlak van voeding en gezondheid, maar ook op het vlak van spiritualiteit, de samenhang tussen lichaam en geest, natuur en maatschappij, mens en kosmos. "Be the change!", oftewel, laten we met zijn allen het verschil maken en een steentje bijdragen aan een harmonieuze wereld. 

Praktisch

Spiegelbeeld verschijnt iedere maand, behalve in juli-augustus, dan is er één nummer. Het blad is verkrijgbaar in ruim 2000 winkels. Een los exemplaar kost € 6,25. De prijs voor een jaarabonnement (11 nummers) bedraagt € 60,00 voor abonnees binnen Nederland en België, € 95,00 voor abonnees binnen en buiten Europa. Proefabonnementen binnen Nederland en België zijn ook mogelijk: 3 nummers voor € 15,00. Bij een abonnement ligt de nieuwe Spiegelbeeld voor het eind van de maand bij u in de bus.
Aanmelden kan via deze link of bel 040-2220418.