• dec bg


Zingeving

Vroeg of laat worden we er allemaal mee geconfronteerd: een moment of periode waarbij wij ons afvragen 'Wat is nu de zin van het leven?'. Door onze gehechtheid aan het fysieke leven, of anders gezegd, onze gehechtheid aan materie, worden we op bepaalde momenten in ons leven door ons innerlijk getriggerd stil te staan bij belangrijke levensvragen zoals 'Wie of wat ben ik nu eigenlijk?', 'Wat is mijn doel in dit leven?' en 'Waarom ben ik hier?'. Onvermijdelijke, persoonlijke vragen, maar wél vragen die ons kunnen helpen zin te geven aan ons leven. Door bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en het zoeken naar antwoorden, gaan we beseffen dat we veel meer zijn dan ons fysieke lichaam en dat er veel meer is dan ons wordt voorgehouden. Dit innerlijke weten dat omhoog wordt gebracht, kan ons sterken in onze persoonlijke levensopdracht en ons stimuleren al onze mogelijkheden, kansen en talenten maximaal te benutten. In dit decembernummer, artikelen die de bewustwording stimuleren en een bijzondere 'special' die ons inzicht geeft in geboorte en dood beschouwd vanuit kosmisch perspectief. 

.

Albert de Louw, hoofdredacteur

In dit nummer o.a. de volgende onderwerpen


Een verslag van Alexander Geraedts over zijn gesprek met Silvia Romijn. Silvia Romijn is de grondlegster van onder meer het Zaai-Goed-programma (waarover in Spiegelbeeld november een artikel heeft gestaan), waarin kinderen en opvoeders een positieve manier van communiceren kunnen leren. 


Conflicten wereldwijd worden in het nieuws breed uitgemeten. Desalniettemin is Ad de Vries hoopvol. Want ondanks het leed van talloze slachtoffers en de verwoestingen die op de aarde plaatsvinden als gevolg van menselijk handelen, zijn we ons bewust aan het worden dat we niet los staan van de natuur, maar er deel van uitmaken. Ieder individu kan een steentje bijdragen aan dit proces en een stapje in de goede richting zetten.


De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zit met twee dossiers in de maag: de Ebola-crisis in West-Afrika en de MERS-uitbraak in het Midden-Oosten. Alles wordt in het werk gesteld om de mensheid te beschermen, zo lijkt het. Volgens Toine de Graaf & Gert Schuitemaker wordt er echter opnieuw geen acht geslagen op op de universele virusremmer vitamine C. 

Wat gebeurt er met de ziel tijdens het stervensproces? Hoe en wat kunnen we hierover weten? Zijn de bronnen die informatie bieden eenduidig of zegt elke traditie of persoon iets anders? Maakt het voor de ziel verschil of het lichaam wordt begraven of gecremeerd? Van verschillende kanten kwamen deze vragen op ons pad: in de persoonlijke sfeer door het heengaan van mensen die wij kenden, maar ook door gesprekken naar aanleiding van onder andere het onderwerp orgaandonatie. Het idee ontstond om special samen te stellen. De bijdragen in de special zijn van Marie-Claire van der Bruggen, Ineke Koedam, Marieke de Vrij (geschreven door Ger Lodewick), Frits Evelein, Claudia Koole, Marijke Ott en Gita Beets. Allen gaan op een eigen wijze, direct of indirect in op vragen die rondom het stervensproces opkomen. 


Religiositeit en spiritualiteit zijn in de ogen van Hans Feddema de belangrijkste, maar vaak vergeten dimensies van religie. Hij scherpt deze stelling aan de hand van Religie zonder God: een dialoog (2013), een boek dat is geschreven door de filosofen Theo de Boer en Ger Groot.  


De partner van Lotte de Ruiter was spiritualist. Met zijn gave heeft Jan de Ruiter veel overledenen naar het Licht geleid. In een persoonlijk verhaal gaat Lotte de Ruiter in op het al dan niet hebben van spiritueel contact dat Jan had met mensen in een coma en over haar ervaring rondom Jan zijn overlijden.


In deel 7 van de serie ‘Jij, jouw leven en de wet van aantrekking’ van Louise Dekker haalt zij herinneringen op over het kerststalletje dat vroeger thuis in december in de huiskamer stond. Het vormt de opmaat voor vragen over Jezus en de zijnen, die Louise en haar partner aan hun spirituele gidsen hebben voorgelegd.

Spiegelbeeld december is verkrijgbaar!

Top