Spiegelbeeld

Spiegelbeeld Magazine


Bezoek ons op Facebook Bezoek ons op LinkedIn

Spiegelbeeld is een onafhankelijk tijdschrift dat maandelijks een gevarieerd aantal artikelen en vaste rubrieken publiceert over bewustwording, gezondheid, maatschappij en wetenschap.

Het blad verschijnt 11x per jaar en wordt verspreid over Nederland en België. Een los nummer kost in de winkel € 6,25. De prijs van een jaarabonnement bedraagt € 60,00 en een proefabonnement à 3 stuks € 15,00.

O.a. verkrijgbaar bij:
Bruna   Boekelier   Ako   Primera

Deze uitgave bevat onder meer... 

Bits & bytes

Yfke Laanstra --- In een ongekend hoog tempo zal er de komende 20 jaar meer veranderen dan er in de afgelopen 300. Dit is het gevolg van de ongekende groei-explosie die de computerchip heeft doorgemaakt. Die ontwikkeling loopt nog steeds door. Bijna iedereen op aarde heeft tegenwoordig een smartphone en er is verregaande robotisering aan de gang. Zo raken we steeds verder verwijderd van onze eigen biologie. 


We leven in een onwaarschijnlijk bepalende fase van onze menselijke evolutie. Een fase waarin zich computertechnologieën aandienen die in staat zijn ons mens-zijn en de onze werkelijkheid in de komende 15 jaar radicaal en onherkenbaar te veranderen. In een ongekend hoog tempo zal er de komende 20 jaar meer veranderen dan in de afgelopen 300 jaar. Deze mate van immense groei wordt ook wel exponentiële groei genoeg. Tot nu toe heeft onze groei zich lineair voortbewogen. Dit is met name zichtbaar in de diverse stadia van onze industriële revolutie. In 1784 diende de eerste fase zich aan. Deze gaf onze evolutie een boost door de kracht van de mechanische aansturing door water en stoom. De tweede fase, in 1870, bracht ons massaproductie door de kracht van elektriciteit. De derde fase, 1969, gaf ons de digitale wereld en introduceerde ons in de informatie/communicatie gedreven samenleving, door de komst van computers en het internet. 

Exponentiële groeicurve

In al deze fases was er sprake van een lineaire groei, dus een geleidelijk stijgende lijn van 1 naar 2, 3, 4 enz. en iedere fase bestreek gemiddeld een periode van 100 jaar. De derde (digitale) fase ontwikkelt zich echter op een exponentiële schaal, dus van 1 naar 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 enz.. Je kunt je voorstellen dat hoe hoger de getallen, hoe groter de sprongen zijn. In dit tempo kom je namelijk na 30 stappen al op een miljard. Kenmerkend voor een exponentiële groeicurve is namelijk dat deze eerst enigszins geleidelijk omhoog gaat, maar zich dan ogenschijnlijk ineens in een praktisch verticale lijn omhoog beweegt. In deze derde exponentiële fase bevinden we ons nu, op de drempel van de vierde fase: daar waar de lijn ineens radicaal omhoog schiet. 

De evolutie van de transistor

De motor van deze exponentiële groei is in het bijzonder de evolutie van de transistor. De zogenaamde computerchip is de basis van de microprocessor. Een immense ontwikkeling qua productiekosten, formaat en capaciteit. Gordon Moore, de medeoprichter van de chipfabrikant Intel, introduceerde de eerste microprocessor Intel 4004 in 1971 met een capaciteit van 2300 transistors ter grootte van ongeveer een gummetje aan het einde van een potlood. Deze chip evolueerde zich in 2004, 33 jaar later, naar de Intel Pentium 4 Processor met 125 miljoen transistors en in 2016, nog eens 12 jaar later, tot de Intel Core i7 Processor met een inhoud van 14,4 miljard transistors. Wanneer je deze met het blote oog wilt bekijken, dien je deze te vergroten tot het formaat van een huis. Deze evolutie maakte onder andere d komst van de smartphone mogelijk en creëerde  het formaat chips dat in onze bloedbaan ingebracht kan worden. De evolutie in computerchips woord ook wel 'Moore's law' genoemd aangezien het Gordon Moore was die constateerde dat iedere 12 tot 18 maanden de capaciteit verdubbelde. 

Lees de rest in Spiegelbeeld juli/augustus.    www.yfkelaanstra.nl 

De eeuwige E-nummer discussie! 

Ralph Moorman --- Voedselproducenten zijn verplicht op etiketten te vermelden welke stoffen in de verpakking zitten. De smaakversterkende of houdbaarheid verlengende stoffen die aan het product zijn toegevoegd, zijn gecodeerd. Dit zijn de zogenaamde E-nummers. Zijn deze nu wel of niet schadelijk? Nee, zegt het ene kamp. Ja, zegt het andere. Maar de kwestie ligt veel complexer dan een Ja of Nee.  

 

Buen vivir, van inheemse wijsheid naar wereldtransformatie (2)   

Alex de Brouwer --- Veel mensen verlangen naar een alternatief voor onze consumptiecultuur en groei-economie. Het principe van "Buen Vivir", Spaans voor "Goed Leven", kan ons een ingang bieden om vanuit inheemse wijsheid zulke veranderingen uiteindelijk op mondiaal niveau te realiseren. 

"The Water of Life"

Hayo Bol --- Weet je waardoor je veroudert? Weet je waar schoon water aan moet voldoen? Weet je wat de werkelijke betekenis van de heilige graal kan zijn? Voor duurzame verjonging zijn de sleutels urine en zuiver water. En mogelijk is hiermee het geheim van de heilige graal ontrafeld.  

 

Binnenstebuiten 

Ad de Vries --- Het tv-programma "Binnenstebuiten" bezoekt mensen die op enthousiaste wijze een eigen vorm hebben gegeven aan hun huis, passie of werk. Deze mensen durven af te wijken van de massa. We hebben allemaal alles in huis om vanuit vrije wil keuzes te maken die bij ons passen, zodat we eigenlijk allemaal onze schitterende binnenkant aan de buitenkant kunnen gaan tonen.           

 

En verder 

Sanne Pronk --- "Ros, een lichtpunt voor weesfietsen"

Hans Balans --- "Tanden en kiezen in relatie tot de rest van het lichaam"

Dorien Quik --- "Het Boeddhisme, een levensfilosofie in mededogen"

Annie van der Meer --- "Het sprookje, spiegel van de tijdsgeest" 

Kees de Vries --- "Jodium, onmisbaar" 

Kaiyann Isa & Frits Evelein --- "Nieuw onderwijs" (4)  

 

 

Archief

In de loop van ruim twintig jaar heeft Spiegelbeeld honderden artikelen gepubliceerd over talloze onderwerpen. De bijdragen zijn deels afkomstig van vaste schrijvers voor Spiegelbeeld, maar voor een belangrijk deel ook van mensen die eenmalig, of enkele keren, de pen in de hand hebben genomen en kopij hebben ingestuurd. Om een indruk te geven van deze diversiteit zijn een aantal artikelen op onze archiefpagina geplaatst. 

Missie

Het doel van Spiegelbeeld is om mensen op een breed terrein te informeren over onderwerpen die iedereen aan gaan. Bewustwording dus. Bewustwording op het vlak van voeding en gezondheid, maar ook op het vlak van spiritualiteit, de samenhang tussen lichaam en geest, natuur en maatschappij, mens en kosmos. "Be the change!", oftewel, laten we met zijn allen het verschil maken en een steentje bijdragen aan een harmonieuze wereld. 

Praktisch

Spiegelbeeld verschijnt iedere maand, behalve in juli-augustus, dan is er één nummer. Het blad is verkrijgbaar in ruim 2000 winkels. Een los exemplaar kost € 6,25. De prijs voor een jaarabonnement (11 nummers) bedraagt € 60,00 voor abonnees binnen Nederland en België, € 95,00 voor abonnees binnen en buiten Europa. Proefabonnementen binnen Nederland en België zijn ook mogelijk: 3 nummers voor € 15,00. Bij een abonnement ligt de nieuwe Spiegelbeeld voor het eind van de maand bij u in de bus.
Aanmelden kan via deze link of bel 040-2220418.