Spiegelbeeld

Spiegelbeeld Magazine


Bezoek ons op Facebook Bezoek ons op LinkedIn

Spiegelbeeld is een onafhankelijk tijdschrift dat maandelijks een gevarieerd aantal artikelen en vaste rubrieken publiceert over bewustwording, gezondheid, maatschappij en wetenschap.

Het blad verschijnt 11x per jaar en wordt verspreid over Nederland en België. Een los nummer kost in de winkel € 6,25. De prijs van een jaarabonnement bedraagt € 60,00 en een proefabonnement à 3 stuks € 15,00.

O.a. verkrijgbaar bij:
Bruna   Boekelier   Ako   Primera

Deze uitgave bevat onder meer... 

De laatste levensfase

Joyce de Bruin --- De laatste fase van iemands leven kan een heel bijzondere zijn. De sluier tussen het aardse leven en het hiernamaals wordt dan ijler. Mensen leren in die laatste dagen soms meer over zichzelf en het leven dan ooit tevoren. Een magisch moment vindt plaats. Spirituele begeleiding, meditatie, rituelen, goede medische zorg, een omgeving vol vertrouwen, rust en compassie zijn belangrijke elementen om de reis van de ziel naar de andere zijde zo goed mogelijk te laten verlopen. Hoe ziet complementaire medische zorg met spirituele begeleiding eruit? Wat gebeurt er in die laatste uren en hoe kun je jezelf voorbereiden op een goede overgang?

Die laatste fase is voor iedereen verschillend. Er bestaat geen protocol, geen richtlijn. Ja, er zijn protocollen om bepaalde symptomen te verlichten, zoals pijn, kortademigheid en misselijkheid. Een arts kent die protocollen en zal hiernaar handelen. Maar er gebeurt zoveel meer, zowel lichamelijk, mentaal, emotioneel als spiritueel. Het lichaam begint te ontrafelen. Het blijft vaak moeilijk voor mensen in de laatste fase om met dit verlies om te gaan. Het verlies van je lichaam, je onafhankelijkheid, je vehikel hier op aarde, het prachtige substraat dat maakt dat je groeit, bloeit, ontmoet en doet. Dat prachtige lijf dat je door je hele leven heen gedragen heeft, laat je nu langzaam los. Bepaalde oefeningen kunnen bij dit verlies, dit afscheid helpen. Voor de omgeving is het belangrijk ruimte te creëren om de gevoelens die dit proces oproepen een plek te kunnen geven. Een ruimte is nodig, letterlijk en figuurlijk, waarin iemand, de stervende, helemaal zichzelf mag zijn, in al zijn rauwe pure emoties. Het lichaam takelt af en pijn staat vaak op de voorgrond.

Pijn verlichtende middelen

Morfine is een krachtig middel dat de pijn bestrijdt, maar bedekt vaak niet alle pijn en kent een aantal vervelende bijwerkingen zoals misselijkheid, slaperigheid en obstipatie. Naast morfine zijn er andere middelen die kunnen helpen bij verlichting van pijn. Medicinale cannabis i daar één van. Vanuit het ministerie van VWS is een protocol opgesteld voor artsen en apothekers. Er is steeds meer medisch wetenschappelijk bewijs beschikbaar dat cannabis werkzaam is, onder meer ter verlichting van pijn. De werking van cannabis verschilt per patiënt. Een goede begeleiding van een arts is daarom essentieel voor de juiste instelling van het medicijn. Medicinale cannabis is te verkrijgen in theevorm, inhalatie en als olie. 

Meditatie en ademhalingsoefeningen zijn een andere manier om pijnsensatie te onderdrukken, te manipuleren. Het is wetenschappelijk bewezen dat mindfulnesstherapie effectief is bij vermindering van pijn en gevoelens van angst en depressie. Meditaties specifiek gericht op pijnbestrijding kunnen helpen de pijn positief te beïnvloeden. Als de symptomen de overhand krijgen en de stervend ondraaglijk aan het lijden is, kan de arts overgaan op palliatieve sedatie. Bij palliatieve sedatie worden medicijnen aan de stervende gegeven, meestal via een infuus, die een sterk sederend effect hebben. Sedatie betekent slapen. De stervende wordt letterlijk in een diepe slaap gebracht, waarbij de pijn en andere ondraaglijke symptomen verlicht worden. Belangrijk hierbij is dat de stervende comfortabel is, zonder lijden, in rust en waarde. 

Lees de rest in Spiegelbeeld september pp. 34-36. Site van Joyce de Bruin is www.naturewithinyou.com 

Zijn wij mensen Buiten(gewoon) Aardse Mensen? 

Viathou Peletier --- Wat zou het kunnen betekenen als wij mensen niet het product zijn van het Darwinistische evolutieproces, maar ontstaan zijn door wezens van andere sterrenstelsels? Het is een fascinerende vraag, die opkomt wanneer je de aanwijzingen over het bestaan van buitenaards leven aarde op een rij zet.  

 

Quantum hacking   

Yfke Laanstra --- De kwantumrealiteit is een multidimensionale realiteit die zich voorbij onze zintuiglijke waarneming afspeelt. Inmiddels is de computertechnologie deze subatomaire laag van de realiteit binnengetreden. De wereld van deze technologie wacht op een bewuste waarnemer. Paradoxaal genoeg zijn wij mensen gevangen geraakt in een wereld vol overprikkeling van onze zintuigen. In plaats van bewuste waarnemers, en daarmee bewuste creators, zijn wij tegenwoordig eerder weerloze 'slachtoffers'.   

Sirius als de veroorzaker van de klimaatverandering

Martin-Jan Nuij --- Op internet valt heel veel informatie te vinden over het klimaat. Het gaat slecht met de noordpool en de zuidpool. De aarde warmt op, er smelt steeds meer ijs. Maar is dit werkelijk alleen het gevolg van de mensheid? Er bestaat ook een theorie over de beweging van de ster Sirius en onze zon die de opwarming van de aarde verklaart.   

 

Joepie, ik heb een burn-out! 

Lusanne Hogeweg --- Burn-out treft een toenemend aantal mensen van alle leeftijden. Bij een burn-out is sprake van een sysystemische onbalans. Om te herstellen moeten diverse systeemaspecten worden meegenomen, die voor iedereen, die in een burn-out is beland, anders zijn. Op de weg naar herstel blijkt de burn-out ook een boodschap te brengen.             

 

En verder 

Kitty Tieman --- "Kiesha Crowther, Little Grandmother"

Wim Huppes --- "Epoluthon, een immuniserende lichttherapie voor kanker"

Coen Vermeeren --- "Interview met Thea Terlouw over De heelkamers"

Kaaiman Isa & Frits Evelein --- "Ervan van informatie door afstemming via 'mergen'" 

Hanneke Beekmans --- "Hoop voor mensen met de ziekte van Alzheimer en Parkinson" 

Marin Leus --- "Zelf de verandering zijn die je in de wereld wilt zien"  

 

 

Archief

In de loop van ruim twintig jaar heeft Spiegelbeeld honderden artikelen gepubliceerd over talloze onderwerpen. De bijdragen zijn deels afkomstig van vaste schrijvers voor Spiegelbeeld, maar voor een belangrijk deel ook van mensen die eenmalig, of enkele keren, de pen in de hand hebben genomen en kopij hebben ingestuurd. Om een indruk te geven van deze diversiteit zijn een aantal artikelen op onze archiefpagina geplaatst. 

Missie

Het doel van Spiegelbeeld is om mensen op een breed terrein te informeren over onderwerpen die iedereen aan gaan. Bewustwording dus. Bewustwording op het vlak van voeding en gezondheid, maar ook op het vlak van spiritualiteit, de samenhang tussen lichaam en geest, natuur en maatschappij, mens en kosmos. "Be the change!", oftewel, laten we met zijn allen het verschil maken en een steentje bijdragen aan een harmonieuze wereld. 

Praktisch

Spiegelbeeld verschijnt iedere maand, behalve in juli-augustus, dan is er één nummer. Het blad is verkrijgbaar in ruim 2000 winkels. Een los exemplaar kost € 6,25. De prijs voor een jaarabonnement (11 nummers) bedraagt € 60,00 voor abonnees binnen Nederland en België, € 95,00 voor abonnees binnen en buiten Europa. Proefabonnementen binnen Nederland en België zijn ook mogelijk: 3 nummers voor € 15,00. Bij een abonnement ligt de nieuwe Spiegelbeeld voor het eind van de maand bij u in de bus.
Aanmelden kan via deze link of bel 040-2220418.