• bg nov 14


Je hebt een keus!

Regulier of natuur. Geen nieuwe boodschap, maar wel zó belangrijk dat het goed is om er een gewoonte van te maken bewust te kiezen voor jóuw persoonlijk welzijn, jóuw gezondheid. De staat van jouw fysieke lichaam is het resultaat van wat je erin stopt. Misschoen kort door de bocht, want er kunnen natuurlijk nog andere factoren een rol spelen. Eigenlijk weten we het, maar we worden onbewust blootgesteld aan aan allerlei schadelijke invloeden zoals voedingsadditieven, pesticiden, vaccinaties, chemtrails, medicijnen en fijnstof, waardoor gezondheidsproblemen kunnen ontstaan. Het ligt niet in mijn bedoeling jullie hiermee angst aan te jagen, maar laten we er ons wel van bewust zijn. Omdat er geen twee mensen gelijk zijn, blijft het een individuele zoektocht naar de voor jóuw beste voedingsmiddelen en voedingssupplementen. Gun jezelf de tijd om dit uit te zoeken en zie het als een persoonlijke investering. Wij blijven je informeren, maar jíj maakt de keus. 

.

Albert de Louw, hoofdredacteur

In dit nummer o.a. de volgende onderwerpen

Sterven is een kostbaar, wezenlijk en autonoom proces, waarbij in de lobby voor de orgaandonatie volledig aan voorbij wordt gegaan. Hersendode mensen bij wie de organen worden uitgenomen, sterven in feite een onnatuurlijke dood. ‘Naastenliefde’ is een veel gehoord argument om voor orgaandonatie te kiezen, maar, zo argumenteert Ineke Koedam, hoe liefdevol is het voor de stervende om diep op zijn of haar stervensproces in te grijpen?

Yoga brengt lichaam en geest in balans, iets waar kinderen ook baat bij kunnen hebben. Er zijn yoga-oefeningen en -lessen ontwikkeld voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen. Onder andere aan de hand van twee meisjes illustreert Ester Poeder de positieve werking die yoga in het leven van de twee heeft gehad.

Drie jaar geleden ontving René van Diest informatie ‘van boven’. Het bracht hem tot een spirituele zoektocht, waarin de heilige geometrie een centraal thema in ging nemen. In het gesprek dat Kitty Tieman met hem voerde, legt René uit hoe dit leidde tot het maken van piramides.

Elk jaar is weer anders in de graancirkels. Never a dull moment, dat is de beste samenvatting van het leven van Janet Ossebaard sinds zij zich 20 jaar geleden in het graancirkelfenomeen stortte. Dit raadselachtige gebeuren laat zich niet in hokjes stoppen of voorspellen. Dus ook afgelopen zomer was het een kwestie van afwachten voor wat de Cirkelmakers voor ons in petto hadden. 

Chemtrails... worden we nog steeds besproeid?! In dit artikel wordt een verschijnsel behandeld dat voor veel mensen als volstrekt ongeloofwaardig overkomt. Toen Peter A.M. Vereecke bijna tien jaar geleden zijn aandacht erop gevestigd had, vond hij het idee dat de atmosfeer wereldwijd doelbewust door vliegtuigen wordt besproeid met bepaalde stoffen, ronduit te gek voor woorden. Nu is er geen grijze haar meer op zijn hoofd die twijfelt dat dit werkelijk gebeurt. 

Jarenlang is verzadigd vet verketterd omdat het zou bijdragen aan hart- en vaatziekten. Maar na de uitkomsten van recent wetenschappelijk onderzoek is het verhaal over de verzadigde vetten op haar retour. Toine de Graaf & Gert Schuitemaker leggen uit hoe de ‘vetleugen’ in het verdomhoekje belandde en daar nu weer uit klautert.

Deel 6 in de serie ‘Jij, jouw leven en de wet van aantrekking’ van Louise Dekker gaat in op het thema geld. Wanneer je iets wilt veranderen in je leven, doe je er goed aan je te realiseren dat je een observeerder kunt zijn van je eigen situatie, maar ook een schepper. Blijven focussen op wat ís, bijvoorbeeld een matige financiële situatie, is niet de oplossing om overvloed aan te trekken.

Spiegelbeeld november is verkrijgbaar!

Top