Spiegelbeeld

Spiegelbeeld Magazine


Bezoek ons op Facebook Bezoek ons op LinkedIn

Spiegelbeeld is een onafhankelijk tijdschrift dat maandelijks een gevarieerd aantal artikelen en vaste rubrieken publiceert over bewustwording, gezondheid, maatschappij en wetenschap.

Het blad verschijnt 11x per jaar en wordt verspreid over Nederland en België. Een los nummer kost in de winkel € 6,25. De prijs van een jaarabonnement bedraagt € 60,00 en een proefabonnement à 3 stuks € 15,00.

O.a. verkrijgbaar bij:
Bruna   Boekelier   Ako   Primera

Deze uitgave bevat onder meer... 

De natuur bevat onze broncode

Yfke Laanstra --- Door de tijd heen zijn we alsmaar verder verwijderd geraakt van onze eigen natuur. Dit in meerdere opzichten en in meerdere betekenissen van het woord. In vroeger tijden spraken we nog over Moeder Aarde en Vader Hemel om onze verbinding met de natuur te benadrukken. We streefden in onze uitwisseling naar balans in geven en nemen. We handelden vanuit een diep respect voor alle natuurlijke bronnen en ervoeren diepe dankbaarheid voor hetgeen de natuur ons schonk. Dit voor zowel het planten- als dierenrijk.

Toen de civisatie haar intrede deed en we onze bloten voeten en lichamen gingen bedekken, dorpen en steden ging bouwen, geld gingen drukken en machines gingen ontwikkelen, kwam er steeds meer nadruk te liggen op het machine-denken. Machine-denken in plaats van holistisch denken. De focus verschoof naar onze buitenwereld en onze ratio. Naar een technocratisch wereldbeeld, waarbij ratio, logica en data leidend zijn in plaats van een ideologie. Dat wat we ooit beschouwden als één groot geheel werd opgedeeld in gescheiden delen en onze verbinding met de bron(code) raakte meer en meer verstoord.

Onze relatie met de natuur herstellen

We raakten alsmaar verder verwijderd van het magische, het mythische en het heilige van het bestaan. Weg van onze oorsprong en van onze ware natuur. We raakten uit contact met ons innerlijk weten omtrent onze voeding. Voeding voor lichaam, ziel en geest. We stelden de industrie boven de natuur en besloten dat de natuur in veel gevallen hiervoor zelfs plaats diende te maken. We komen echter voort uit de natuur en zijn hieruit opgebouwd. De natuur bevat onze broncode: onze oorspronkelijke taal. Wanneer we onze relatie met de natuur willen versterken, of willen herstellen, dan is het van belang dat we begrijpen hoe we de natuur zien en benaderen.  De milieufilosoof Wim Zweers definieerde vijf typen:

1. De Despoot: heerschappij over de natuur

2. De Verlicht Heerser: vormgeven aan de natuur

3. De Rentmeester: conserveren en preserveren van de natuur

4. De Partner en Participant: samen op zoek naar duurzaamheid

5. De Natuurmysticus: Eenheid met de natuur. 

Hoe ziek is de gezondheidszorg? 

Sjef Smeets --- Veel verpleegkundigen en artsen doen hun uiterste best om ons gezond te maken. Dit voorkomt niet dat er ook veel fouten worden gemaakt en er de indoctrinatie van de gevestigde medische instituten is. Artsen schrijven ons bijvoorbeeld cholesterolverlagers voor en vergeten gemakshalve de bijwerkingen.   

 

Hypnose therapeutisch ingezet   

Hans Musman --- Bij hypnose denkt menigeen aan een show waarin mensen in gehypnotiseerde toestand de gekste opdrachten uitvoeren. Maar er is meer. Hypnose kan net zo goed op een zinvolle wijze worden aangewend bij therapie en coaching. Daarbij gaat men uit van een holistische mensvisie.   

Van 'alles uit het leven halen' naar 'aan het leven geven'

Isabelle Lambrecht --- Als de focus in je leven is om 'alles eruit te halen', ben je eigenlijk gericht op gebrek. Je leeft dan niet vanuit overvloed en pleegt roofbouw. Focus daarom liever op wat je aan het leven kunt geven. Plant zaadjes die tot een boom kunnen uitgroeien.    

 

Lyme! Doolhof of nieuw begin? 

Hyacintha Kraidy --- Als je de ziekte van Lyme hebt, kun je in een doolhof belanden vol onbegrepen klachten, tegenstrijdige diagnoses en therapieën. Lyme kan ook een 'wekkermaker' zijn, die je aanzet tot spirituele groei! 

 

En verder 

Louise Dekker --- "Er is geen klimaatprobleem!"

Geertje Laagstra --- "Vaccinatieschade, wat nu?"

Klaas van der Veen & Paul Snijders --- "Leren met Meester Klaas en Wozzol"

Manuela van der Knaap --- "Structuren voor de nieuwe tijd'" 

Ad de Vries --- "Durf het aan om anders te zijn" 

Frits Evelein & Kaiyann Isa --- "Nieuw Onderwijs (slot)"  

 

 

Archief

In de loop van ruim twintig jaar heeft Spiegelbeeld honderden artikelen gepubliceerd over talloze onderwerpen. De bijdragen zijn deels afkomstig van vaste schrijvers voor Spiegelbeeld, maar voor een belangrijk deel ook van mensen die eenmalig, of enkele keren, de pen in de hand hebben genomen en kopij hebben ingestuurd. Om een indruk te geven van deze diversiteit zijn een aantal artikelen op onze archiefpagina geplaatst. 

Missie

Het doel van Spiegelbeeld is om mensen op een breed terrein te informeren over onderwerpen die iedereen aan gaan. Bewustwording dus. Bewustwording op het vlak van voeding en gezondheid, maar ook op het vlak van spiritualiteit, de samenhang tussen lichaam en geest, natuur en maatschappij, mens en kosmos. "Be the change!", oftewel, laten we met zijn allen het verschil maken en een steentje bijdragen aan een harmonieuze wereld. 

Praktisch

Spiegelbeeld verschijnt iedere maand, behalve in juli-augustus, dan is er één nummer. Het blad is verkrijgbaar in ruim 2000 winkels. Een los exemplaar kost € 6,25. De prijs voor een jaarabonnement (11 nummers) bedraagt € 60,00 voor abonnees binnen Nederland en België, € 95,00 voor abonnees binnen en buiten Europa. Proefabonnementen binnen Nederland en België zijn ook mogelijk: 3 nummers voor € 15,00. Bij een abonnement ligt de nieuwe Spiegelbeeld voor het eind van de maand bij u in de bus.
Aanmelden kan via deze link of bel 040-2220418.