Spiegelbeeld

Spiegelbeeld Magazine


Bezoek ons op Facebook Bezoek ons op LinkedIn

Spiegelbeeld is een onafhankelijk tijdschrift dat maandelijks een gevarieerd aantal artikelen en vaste rubrieken publiceert over bewustwording, gezondheid, maatschappij en wetenschap.

Het blad verschijnt 11x per jaar en wordt verspreid over Nederland en België. Een los nummer kost in de winkel € 5,95. De prijs van een jaarabonnement bedraagt € 55,00 en een proefabonnement à 3 stuks € 15,00.

O.a. verkrijgbaar bij:
Bruna   Boekelier   Ako   Primera

Deze uitgave bevat onder meer... 

Welzijn is de nieuwe welvaart

Petra Maartense --- In 2012 zou er een heel nieuw tijdperk aanbreken. De wereld zou drastisch veranderen. Maar wat zien we ervan terug? Valt het allemaal niet verschrikkelijk tegen? Zijn we werkelijk van een ik-tijdperk naar een wij-tijdperk aan het transformeren? Het complete systeem is wereldwijd aan het kraken. Er is nieuw beleid nodig. Wie goed kijkt, ziet dat er wel degelijk de voorspelde veranderingen gaande zijn. 

Ganesha op het dashboard   

Lusanne Hogeweg --- India, bakermat van de beschaving. Het land dat toeristen eindeloos laat wachten en aan regels bindt. Ook het land waar de taxichauffeur een beeldje van Ganesha in zijn auto heeft, de heilige met het olifantenhoofd die obstakels wegruimt en reizigers beschermt. India, het land dat je met jezelf confronteer, je spiegelt en anders leert kijken... 

Kosmische Levenslessen: Op weg naar persoonlijk out-of-the-box denken 

Aad van der Hout & Sjaak Damen --- Vanaf 2007 zijn er proeven gedaan met graan dat afkomstig is uit graancirkels. De kiemkracht en het eiwitgehalte van het "graancirkel"-graan verschilt overtuigend van "gewoon" graan. Graancirkels verschijnen niet voor niets. Er zit een bedoeling achter. Informatie van Gene Zijde helpt ons om de mysterieuze, bijzondere boodschappen van de cirkels en de gemuteerde gewassen te begrijpen.    

Vitamine C, ondergewaardeerde supervitamine

Coos Beunk --- Vitamine C is van groot belang voor onze gezondheid. Het is essentieel voor de weerstand die we hebben tegen allerlei ziekten. Een matig tekort aan vitamine C wordt vaak niet herkend. Dit artikel somt een aantal klachten en aandoeningen op die ermee verband kunnen houden.     

Leve het contrast 

Louise Dekker --- Iets ervaren wat niet fijn is, staat in contrast met hetgeen wel als fijn wordt ervaren. Wanneer alles in de wereld zo zou zijn dat iedereen alleen maar prettige ervaringen zou hebben, zou alles waar je knap chagrijnig van kunt worden de wereld uit zijn. Aan de andere kant, juist door de tegenstellingen kunnen we bijvoorbeeld scherp krijgen wat we liever wel/niet willen.            

 

En verder 

Floor Korte --- "Floors moestuin" 

Ad de Vries --- "De reis van spirituele engel naar fysieke engel"

Evelyn Mulder --- "U weet wát u denkt, maar weet u ook hóe u denkt?"

Nora Blokker --- "ADHD, autisme of gewoon (hoog)gevoelig?" 

Ingeborg de Vries --- "Leven, kunst der gevoelens en emoties"

Richard Hoofs  --- "Spiritualiteit en suïcidaliteit" 

Archief

In de loop van ruim twintig jaar heeft Spiegelbeeld honderden artikelen gepubliceerd over talloze onderwerpen. De bijdragen zijn deels afkomstig van vaste schrijvers voor Spiegelbeeld, maar voor een belangrijk deel ook van mensen die eenmalig, of enkele keren, de pen in de hand hebben genomen en kopij hebben ingestuurd. Om een indruk te geven van deze diversiteit zijn een aantal artikelen op onze archiefpagina geplaatst. 

Missie

Het doel van Spiegelbeeld is om mensen op een breed terrein te informeren over onderwerpen die iedereen aan gaan. Bewustwording dus. Bewustwording op het vlak van voeding en gezondheid, maar ook op het vlak van spiritualiteit, de samenhang tussen lichaam en geest, natuur en maatschappij, mens en kosmos. "Be the change!", oftewel, laten we met zijn allen het verschil maken en een steentje bijdragen aan een harmonieuze wereld. 

Praktisch

Spiegelbeeld verschijnt iedere maand, behalve in juli-augustus, dan is er één nummer. Het blad is verkrijgbaar in ruim 2000 winkels. Een los exemplaar kost € 5,95. De prijs voor een jaarabonnement (11 nummers) bedraagt € 55,00 voor abonnees binnen Nederland en België, € 85,00 voor abonnees binnen Europa en € 95,00 voor abonnees buiten Europa. Proefabonnementen binnen Nederland en België zijn ook mogelijk: 3 nummers voor € 15,00. Bij een abonnement ligt de nieuwe Spiegelbeeld voor het eind van de maand bij u in de bus.
Aanmelden kan via deze link of bel 040-2220418.