• BG sep 2014


Welke kant kies jij?

We zijn allemaal diep geraakt en geschokt door de geweldsspiraal die zich alsmaar lijkt te versterken. De diepere essentie hiervan is dat wij hierdoor naar elkaar worden toegetrokken en getrieerd om stil te staan bij onze eigen gevoelens van onmacht, emoties en pijnen. Wij worden uitgedaagd om al deze negatieve energieën te transformeren naar een hoger niveau, het niveau van universele liefde. Dit zal ons een besef geven van verbondenheid met elkaar en verbondenheid met de universele Bron. Besef ook dat al het persoonlijke en collectieve leed dat wordt veroorzaakt, doorvoeld en getransformeerd mag worden en dat wij altijd, door vele levens heen tot in oneindigheid, in liefde verbonden zullen blijven met elkaar. Laten we ons niet verliezen in haat. Laten we proberen te begrijpen dat zolang we in de aardedimensie leven, we in een polaire wereld leven, waar alles twee kanten heeft, zoals haat en liefde. Welke kant kies jij? Het allerbelangrijkste is dat we ons niet laten meeslepen in een oorlog waarin er geen winnaar is en wij allen slechts een verliezer zijn. 

.

Albert de Louw, hoofdredacteur

In dit nummer o.a. de volgende onderwerpen

Barbara Bezemer: De toestand van je geest en het kunnen waarnemen van je interne processen en je omgeving, is wat over het algemeen het bewustzijn wordt genoemd. Dit bewustzijn valt te ontwikkelen en is dus veranderlijk, maar de wijze waarop je dit doet is afhankelijk van je opvoeding en je omgeving. Het hoger bewustzijn is het bewustzijn dat je kunt ontwikkelen doordat je inziet wat de diepere betekenis van het leven is, waarbij je je denkwijze en levensstijl hierop aanpast

Verbinding, Vertrouwen, Vergeving en Vrede --- Sterven is het loslaten van het fysieke lichaam en de menselijke ervaring. Dit is deel twee in de serie waarin we het stervensproces belichten vanuit het perspectief van je tijdloze universele essentie. We gaan in  op het oplossen van onbewuste angsten en belemmeringen en beschrijven verschillende inzichten en manieren om het stervensproces te begeleiden. Muziek speelt hierbij een belangrijke rol. Artikel van Frits Evelein.


Anneke Bleeker: De naam voor dit gerecht vonden we toepasselijk omdat we in dit geval de wilde groenten, namelijk brandnetels en melganzenvoet, aan de rand van de polder geoogst hadden. Een ander idee was om de polder in te trekken op een mooie middag en een picknickmand mee te nemen met zelfgebakken speltbrood, deze overheerlijke pesto, thee en een appeltje. In de vrije natuur smaakt alles vaak lekkerder dan thuis aan tafel tussen alle dagelijkse perikelen door. Buitenlucht heeft een positieve invloed in combinatie met een andere omgeving. 

In het juli-augustusnummer heeft Marieke de Vrij de eerste van de tien meest voorkomende ziektebeelden in Nederland inzichtelijk gemaakt; wat deze ziektebeelden de Nederlander als volk spiegelen. Tot eind 2014 zal Marieke voortgaan de al ontvangen inzichten op afzonderlijke onderdelen van de top-10 van ziekten die door het RIVM statistisch zijn opgetekend, uit de breiden. Tekst: Jules van der Veldt.  

Pieter Ardon: Dit metaforisch verhaal geeft aan hoeveel mensen in een kom of matrix gevangen zijn. Een perspectief van een beperkte werkelijkheid aanhouden, waarbij opvattingen en overtuigingen die door opvoeding en cultuur zijn overgedragen, het richtsnoer is van gedrag. Het zijn de angsten om een grotere werkelijkheid te onderzoeken, waardoor men blijft waar men is, om niet al te veel van het normale en gangbare af te wijken. Het is een angst, die een vorm van onbewustheid met zich meebrengt, die in deze wereld een collectief karakter heeft. 

Het woord labyrint roept een wereld aan associaties bij ons op. Als we denken aan een labyrint, komt het kind in ons boven; verdwalen, sprookjes en legendes, magie en Griekse mythologie. Dat er in Chaam in West-Brabant een keur aan labyrinten ligt, is op zijn zachts gezegd bijzonder. Een kweker, die na zijn hartaanval niet anders kon dan starten met de aanleg van een labyrint op zijn kwekerij, onder de verbaasde ogen van vrouw en vier zonen, tussen de Annabelles en de pioenrozen. Wat drijft Henry Stoffelen? Tekst: Kitty Tieman; foto's: Pia Vang.  

Spiegelbeeld september is verkrijgbaar!

Top